SCURTA DESCRIERE A PROIECTULUI CU TITLUL
„Dezvoltarea activității S.C. NEW DENT S.R.L., prin achiziția de echipamente”

Denumirea beneficiarului: NEW DENT SRL
Număr de referință: Contract de finanțare nr. 1363/07.03.2018, cod SMIS 104579

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității SC NEW DENT SRL, prin creșterea gamei și a calității produselor și serviciilor oferite.
Programul Operațional Regional 2014 – 2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici şi mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice, a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Autoritatea de Management: Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
Organism Intermediar: Agenția pentru Dezvoltare Nord-Est
Data de începere a proiectului: 06.03.2018;
Data finalizării proiectului: 30.04.2019;
Perioada de implementare: 14 luni
Valoarea totală a proiectului: 533.995,47 lei din care valoarea eligibilă a proiectului este de 495.719,54 lei, iar finanțarea nerambursabilă 395.633,77 lei, unde 336.288,70 lei reprezintă valoarea acordată prin FEDR și 59.345,07 lei reprezintă valoarea acordată din bugetul național.

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Creșterea cifrei de afaceri cu peste 50% în termen de 3 ani de Ia finalizarea investiției, față de anul 2015.
2. Creșterea numărului de salariați prin crearea de 3 locuri noi de muncă în perioada de implemetare a proiectului..
3. Prin achiziționarea celor 13 noi echipamente ( 12 active corporale și 1 activ necorporal) va crește numărul de produse care vor fi puse Ia dispoziția clienților, produsele noi obținute fiind coroanele ceramice pe zirconiu.

Rezultatele proiectului:
Rezultat 1 ( corespunzător obiectiv 2 )
Crearea a 3 locuri noi de muncă.
Rezultat 2 (corespunzător obiectiv 3 )
Achiziționarea a 13 noi echipamente ( 12 active corporale și 1 activ necorporal).
Rezultat 3 (corespunzător obiectiv 1 )
Estimarea creșterii cifrei de afaceri cu peste 50% în termen de 3 ani de la finalizarea investiției, față de anul 2015.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați   www.fonduri-ue.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
www.inforegio.ro facebook.com/inforegio.ro
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României